Kontakt

     

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

    14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9/205

    tel/fax 89 6463810

    e-mail: zr.ostroda@pck.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska