Harmonogram akcji krwiodawstwa na 2016 rok

     

                                                                    Harmonogram
                                         akcji krwiodawstwa organizowanych
                                                    przez Zarząd Rejonowy PCK
                                    w Centrum Użyteczności Publicznej
                                             w Ostródzie w 2016 roku.
➔     18 styczeń
➔     08 i 22 luty
➔     07 i 21 marzec
➔     04 i 18 kwiecień
➔     09 i 23 maj
➔     11 czerwiec – Intermarche
➔     20 czerwiec
➔     11 i 25 lipiec oraz 16 lipca–Pola Grunwaldu
➔     08 i 22 sierpień
➔     05 i 19 wrzesień
➔     03 i 17 październik
➔     07 i 21 listopad
➔     05 grudzień
 
Rejestracja dawców w godz. 8,00 – 12,00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska