Ludzie

     

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Ostródzie.

Prezes -

Wiceprezes -  Krzysztof Krześniak

Sekretarz - Jerzy Kujawa

Skarbnik - Krzysztof Janicki

Członek - Anna Strzelec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Jsanusz Michalski

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Seweryn

Sekretarz - Helena Rzeszotalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska